อัตราค่าบริการ

ด้วยการให้บริการที่โดดเด่น และ เครื่องมือที่ทันสมัยเฉพาะทาง เทียบกับราคาที่คุณสัมผัสได้ในทุกๆบริการที่หลากหลายบริการ ครบวงจรที่สุด เพียงคุณเปิดใจเข้ามาใช้บริการคุณจะพบกับความคุ้มค่า และไม่เสียดายเงินเลยเพราะเราใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน  และ คำแนะนำจากหมอที่มีประสบการณ์เฉพาะทางโดยตรง

รายการ

หน่วยค่ารักษา

1. ทันตกรรมทั่วไป

1.1 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา และการให้คำปรึกษาครั้ง0
1.2 X-Ray ฟิล์มเล็ก (Periapical film)film150
1.3 X-Ray Panoramicfilm500
1.4 X-Ray Cephalometricfilm500

2. ทันตกรรมจัดฟัน

2.1 พิมพ์แบบจำลองฟันCase1,000
2.2 จัดฟันแบบ โลหะ ผ่อนเดือนละ 1,000Case35,000
     2.2.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit1,500
     2.2.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-4visit1,500
     2.2.3 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 5-33visit1,000
2.3 จัดฟันแบบ โลหะ ผ่อนเดือนละ 1,200Case36,000
     2.3.1 ติดเครื่องมือจัดฟันบนvisit1,200
     2.3.2 ติดเครื่องมือจัดฟันล่างvisit1,200
     2.3.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 1-28visit1,200
2.4 จัดฟันแบบโลหะ ผ่อนเดือนละ 1,400Case37,000
     2.4.1 ติดเครื่องมือจัดฟันบนvisit1,000
     2.4.2 ติดเครื่องมือจัดฟันล่างvisit1,000
     2.4.3 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 1-25visit1,400
2.5 จัดฟันแบบ โลหะ ผ่อนเดือนละ 1,500Case36,000
     2.5.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit1,500
     2.5.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-24visit1,500
2.6 จัดฟันแบบ โลหะ ด้วยลวดพิเศษ AOSCase39,000
     2.6.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit3,000
     2.6.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-25visit1,500
2.7 จัดฟันแบบ AOSCCase45,000
     2.7.1 ติดเครื่องมือจัดฟันบน หรือ ล่างarch4,500
     2.7.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.8 จัดฟันแบบ CeramicCase48,000
     2.8.1 ติดเครื่องมือจัดฟัน หรือ ล่างarch4,500
     2.8.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 26 ครั้งvisit1,500
2.9 จัดฟันแบบ DAMON QCase56,000
     2.9.1 ติดเครื่องมือจัดฟัน หรือ ล่างarch10,000
     2.9.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.10 จัดฟันแบบ DAMON CLEARCase66,000
     2.10.1 ติดเครื่องมือจัดฟัน หรือ ล่างarch15,000
     2.10.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.11 จัดฟันแบบ Clear Aligner ( Giko Aligner )
     2.11.1 พิมพ์ปากจัดฟันแบบ Clear Aligner [ Giko Aligner ]ชิ้น1,000
     2.11.2 พิมพ์ปากจัดฟันแบบ Clear Aligner [ Giko Aligner ]คู่2,000
     2.11.3 จัดฟันแบบ Clear Aligner [ Giko Aligner ]ชิ้น5,000
     2.11.4 จัดฟันแบบ Clear Aligner [ Giko Aligner ]คู่10,000
2.12 Retainer คงสภาพฟันแบบธรรมดา แบบใสชิ้น2,500
2.13 Retainer คงสภาพฟันแบบธรรมดา แบบใสคู่3,999
2.14 Retainer คงสภาพฟันแบบ fix retainerชิ้น3,000
2.15 Retainer คงสภาพฟันแบบโครงโลหะ (Chrome Cobalt)ชิ้น5,000
2.16 เพิ่มฟันปลอม บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟันซี่500
2.17 เพิ่มลาย และสีพิเศษ บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟันชุด500
2.18 จัดฟันแบบใส INVISALIGN EXPRESSCase29,000
2.19 จัดฟันแบบใส INVISALIGN LITECase59,000
2.20 จัดฟันแบบใส INVISALIGN MODERATECase120,000
2.21 จัดฟันแบบใส INVISALIGN COMPREHENSIVECase130,000
2.22 พิมพ์ปากเพื่อการจัดฟันแบบ INVISALIGN เพื่อสร้างแบบ 3DCase20,000
2.23 อุปกรณ์ยกการสบฟัน Bite Turbo / Raise Biteครั้ง500
2.24 ปัก Mini - Screwชิ้น4,000
2.25 ใส่ฟันปลอมเพื่อติดเครื่องมือจัดฟัน (เพิ่มฟันปลอมซี่ละ 500)ชิ้น1,500
2.26 ถอดอุปกรณ์จัดฟัน บนarch250
2.27 ถอดอุปกรณ์จัดฟัน ล่างarch250
2.28 ขัดกาวจัดฟัน บนarch250
2.29 ขัดกาวจัดฟัน ล่างarch250
2.30 ถอดอุปกรณ์จัดฟัน พร้อมขัดกาวจัดฟันทั้งปากCase1,000
2.31 อุปกรณ์เสริมเพื่อดึงฟัน (eyelet)ชิ้น300
2.32 จัดฟันแบบ Gold 24K BracesCase49,000
     2.32.1 ติดเครื่องมือจัดฟันบน หรือ ล่างarch5,000
     2.32.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน 26 ครั้งvisit1,500

3. งานหัตถการ

3.1 อุดฟันชั่วคราวซี่400
3.2 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Composite Resin )
     3.2.1 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ( Class I )ซี่500
     3.2.2 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ( Class II, III )ซี่1,000
     3.2.3 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ( Class II, IV )ซี่1,500
     3.2.4 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้านซี่2,000
     3.2.5 อุดคอฟันสึก ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Class V )ซี่700
     3.2.6 อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันซี่2,000
3.3 อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ ( Amalgam )
     3.3.1 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgamซี่500
     3.3.2 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้านซี่1,000
     3.3.3 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 3 ด้าน ขึ้นไปซี่1,500
3.4 เพิ่ม Dycal ในกรณีฟันผุลึกจนใกล้ทะลุโพรงประสาทฟันซี่100
3.5 ใส่ยาชาร่วมกับการอุดฟันCase100
3.6 ตัดเหงือกร่วมกับการอุดฟัน โดยไม่กรอกระดูกซี่1,000-2,000

4. ศัลยกรรมช่องปาก

4.1 ถอนฟันน้ำนมซี่400
4.2 ถอนฟันแท้ : ฟันหน้าตัด / ฟันเขี้ยว / ฟันกรามน้อยซี่500
4.3 ถอนฟันแท้ : ฟันกรามใหญ่ซี่700
4.4 ถอนฟันอย่างยาก ( กรอแบ่งรากฟัน ,ไม่เหลือส่วนตัวฟันให้คีมจับ )ซี่1,000
4.5 ผ่าฟันคุดโดยไม่กรอแบ่งกระดูกและฟันซี่1,500
4.6 ผ่าฟันคุดโดยกรอกระดูกและฟันซี่2,500
4.7 ผ่าฟันคุดอย่างยาก หรือ ผ่าฟันฝัง โดยกรอกระดูกและฟันซี่3,500 – 4,500
4.8 Frenectomyarch3,500-4,000
4.9 ผ่าตัด กรอแต่งปุ่มกระดูกในช่องปากarch4,500
4.10 เย็บแผลด้วยไหมละลายตำแหน่ง250
4.11 ตัดไหม / ล้างแผลCase100

5. งานปริทันต์

5.1 ขูดหินน้ำลาย ( Mild Calculus Deposits )Case900
5.2 ขูดหินน้ำลาย ( Moderate Calculus Deposits )Case1,100
5.3 ขูดหินน้ำลาย ( Heavy Calculus Deposits )Case1,300
5.4 เกลารากฟัน / Curettageซี่250 - 500
5.5 ขูดหินน้ำลายสำหรับคนไข้จัดฟันกับทางคลินิกCase800
5.6 AIR FLOW ขจัดคราบ ชา กาแฟCase1,000
5.7 ศัลยกรรมตัดเหงือกโดยไม่กรอกระดูก ( Electrosurgery )ซี่1,000-2,000
5.8 ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟัน : ฟันหน้า ( Crown Lengthening )ซี่4,500
5.9 ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟัน : ฟันหลัง ( Crown Lengthening )ซี่5,000
5.10 ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก และ กระดูก เพื่อเพิ่มความสวยงามarch10,000
แก้ไขภาวะยิ้มเห็นเหงือก ( Esthetic Crown Lengthening )
5.11 ศัลยกรรมปลูกเหงือก ปิดเหงือกร่น เพิ่มความแข็งแรงของเหงือกยึดตำแหน่ง7,000
( Free Soft Tissue Graft / Connective Tissue Graft )

6. เอนโดดอนต์บำบัด

6.1 Emergency Pulp Treatmentซี่1,000
6.2 รักษาคลองรากฟัน : ฟันหน้าซี่4,000 -6,000
6.3 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย 1 คลองรากซี่5,500-6,500
6.4 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย 2 คลองราก ขึ้นไปซี่6,500-7,500
6.5 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามใหญ่ซี่7,500 -12,000
6.7 รักษาคลองรากฟันซ้ำ มีค่ารักษาเพิ่มซี่2,000
หมายเหตุ : ค่าบริการไม่รวมค่าอุดฟันถาวรหลังการรักษารากฟัน

7. งานทันตกรรมประดิษฐ์

7.1 ฟันเทียมทั้งปากฐานอคริลิกarch10,000 – 15,000
7.2 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) ใส่ฟัน 1 ซี่ชิ้น3,000
7.3 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) เพิ่มฟันซี่ละซี่500
7.4 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ( RPD )ชิ้น7,000
7.5 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ( RPD ) เพิ่มฟันซี่ละซี่500
7.6 ฟันเทียมแบบยืดหยุ่น ( Flexible Denture )ชิ้น6,000
7.7 Reline เสริมฐานฟันเทียมชิ้น1,000
7.8 Rebase เปลี่ยนฐานฟันเทียมชิ้น3,000
7.9 ซ่อมฟันปลอม ( ไม่รวมซี่ฟันปลอมซี่ละ 300 )ชิ้น600
7.10 ปักเดือย : ฟันหน้า ( Post & Core )ซี่4,000
7.11 ปักเดือย : ฟันหลัง ( Post & Core )ซี่6,000
7.12 ก่อแกนฟัน ( Core build-up )ซี่1,500
7.13 Full metal crown : Non-preciousซี่8,000
7.14 Full metal crown : Semi-preciousซี่15,000
7.15 Full metal crown : Palladiumซี่12,000
7.16 Full metal crown : High-preciousซี่18,000-20,000
7.17 PFM Crown : Non-preciousซี่8,000
7.18 PFM Crown : Semi-preciousซี่15,000
7.19 PFM Crown : Palladiumซี่12,000
7.20 PFM Crown : High-preciousซี่18,000
7.21 All Ceramic Crown : Empress , E-maxซี่13,000-15,000
7.22 All Ceramic Crown : Procera , Zirconiaซี่15,000-17,000
7.23 Inlay – Onlay : Empressซี่10,000
7.23 สะพานฟัน ( Bridge )Unit8,000-12,000
7.24 รื้อครอบฟัน สะพานฟัน Post & Coreซี่1,000
7.25 ใส่ครอบฟันชั่วคราว Acrylic resinซี่2,000
7.26 ใส่ครอบฟันชั่วคราว Adoro , Ceramageซี่6,000-8,000
7.27 ยึดครอบฟันชั่วคราว ( คนไข้นอก )ซี่600
7.28 ยึดครอบฟันถาวร ( คนไข้นอก )ซี่1,200
7.29 Composite Veneerซี่2,500
7.30 Ceramic Veneerซี่9,000-12,000
7.31 รากฟันเทียม ( Implant )ซี่45,000
7.32 ศัลยกรรมปลูกกระดูก ร่วมกับ การทำรากเทียม ( Bone Graft )ตำแหน่ง15,000

8. ทันตกรรมบดเคี้ยว

8.1 Soft Splintชิ้น2,500
8.2 Hard Splintชิ้น3,500

9. ทันตกรรมสำหรับเด็ก

9.1 เคลือบฟลูออไรด์ครั้ง300
9.2 ขูดหินปูน ขัดฟันครั้ง500
9.3 เคลือบหลุมร่องฟันซี่300
9.4 PRRซี่500

10. miscellaneous

10.1 ฟอกสีฟันในคลินิก Cool lightครั้ง3,999
10.2 ฟอกสีฟันในคลินิก Zoomครั้ง7,500
10.3 ฟอกสีฟัน Home bleaching รวมถาดฟอกสีฟัน ( น้ำยา 3 หลอด )ครั้ง5,000
10.4 น้ำยาฟอกสีฟัน Home bleachingหลอด1,000
10.5 ถาดฟอกสีฟัน บน- ล่างCase2,000
10.6 ถาดฟอกสีฟัน บน หรือ ล่างarch1,500
10.7 ครอบฟันขาว Giko Smile บน หรือ ล่างชิ้น12,000
10.8 ครอบฟันขาว Giko Smile บน - ล่างCase20,000
10.9 เครื่องมือใส่บรรเทาอาการนอนกรนCase15,000
10.10 อุปกรณ์จัดฟันแบบพิเศษ เช่น posterior raise bite, twin blockชิ้น5,000

รายการ

หน่วยค่ารักษา

1. ทันตกรรมทั่วไป

1.1 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา และการให้คำปรึกษาครั้ง0
1.2 X-Ray ฟิล์มเล็ก (Periapical film)film150
1.3 X-Ray Panoramicfilm500
1.4 X-Ray Cephalometricfilm500

2. ทันตกรรมจัดฟัน

2.1 พิมพ์แบบจำลองฟันCase1,000
2.2 จัดฟันแบบ โลหะ ผ่อนเดือนละ 1,000Case35,000
     2.2.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit1,500
     2.2.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-4visit1,500
     2.2.3 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 5-33visit1,000
2.3 จัดฟันแบบ โลหะ ผ่อนเดือนละ 1,200Case36,000
     2.3.1 ติดเครื่องมือจัดฟันบนvisit1,200
     2.3.2 ติดเครื่องมือจัดฟันล่างvisit1,200
     2.3.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 1-28visit1,200
2.4 จัดฟันแบบโลหะ ผ่อนเดือนละ 1,400Case37,000
     2.4.1 ติดเครื่องมือจัดฟันบนvisit1,000
     2.4.2 ติดเครื่องมือจัดฟันล่างvisit1,000
     2.4.3 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 1-25visit1,400
2.5 จัดฟันแบบ โลหะ ผ่อนเดือนละ 1,500Case36,000
     2.5.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit1,500
     2.5.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-24visit1,500
2.6 จัดฟันแบบ โลหะ ด้วยลวดพิเศษ AOSCase39,000
     2.6.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit3,000
     2.6.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-25visit1,500
2.7 จัดฟันแบบ AOSCCase45,000
     2.7.1 ติดเครื่องมือจัดฟันบน หรือ ล่างarch4,500
     2.7.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.8 จัดฟันแบบ CeramicCase48,000
     2.8.1 ติดเครื่องมือจัดฟัน หรือ ล่างarch4,500
     2.8.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 26 ครั้งvisit1,500
2.9 จัดฟันแบบ DAMON QCase56,000
     2.9.1 ติดเครื่องมือจัดฟัน หรือ ล่างarch10,000
     2.9.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.10 จัดฟันแบบ DAMON CLEARCase66,000
     2.10.1 ติดเครื่องมือจัดฟัน หรือ ล่างarch15,000
     2.10.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.11 จัดฟันแบบ Clear Aligner ( Giko Aligner )
     2.11.1 พิมพ์ปากจัดฟันแบบ Clear Aligner [ Giko Aligner ]ชิ้น1,000
     2.11.2 พิมพ์ปากจัดฟันแบบ Clear Aligner [ Giko Aligner ]คู่2,000
     2.11.3 จัดฟันแบบ Clear Aligner [ Giko Aligner ]ชิ้น5,000
     2.11.4 จัดฟันแบบ Clear Aligner [ Giko Aligner ]คู่10,000
2.12 Retainer คงสภาพฟันแบบธรรมดา แบบใสชิ้น2,500
2.13 Retainer คงสภาพฟันแบบธรรมดา แบบใสคู่3,999
2.14 Retainer คงสภาพฟันแบบ fix retainerชิ้น3,000
2.15 Retainer คงสภาพฟันแบบโครงโลหะ (Chrome Cobalt)ชิ้น5,000
2.16 เพิ่มฟันปลอม บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟันซี่500
2.17 เพิ่มลาย และสีพิเศษ บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟันชุด500
2.18 จัดฟันแบบใส INVISALIGN EXPRESSCase29,000
2.19 จัดฟันแบบใส INVISALIGN LITECase59,000
2.20 จัดฟันแบบใส INVISALIGN MODERATECase120,000
2.21 จัดฟันแบบใส INVISALIGN COMPREHENSIVECase130,000
2.22 พิมพ์ปากเพื่อการจัดฟันแบบ INVISALIGN เพื่อสร้างแบบ 3DCase20,000
2.23 อุปกรณ์ยกการสบฟัน Bite Turbo / Raise Biteครั้ง500
2.24 ปัก Mini - Screwชิ้น4,000
2.25 ใส่ฟันปลอมเพื่อติดเครื่องมือจัดฟัน (เพิ่มฟันปลอมซี่ละ 500)ชิ้น1,500
2.26 ถอดอุปกรณ์จัดฟัน บนarch250
2.27 ถอดอุปกรณ์จัดฟัน ล่างarch250
2.28 ขัดกาวจัดฟัน บนarch250
2.29 ขัดกาวจัดฟัน ล่างarch250
2.30 ถอดอุปกรณ์จัดฟัน พร้อมขัดกาวจัดฟันทั้งปากCase1,000
2.31 อุปกรณ์เสริมเพื่อดึงฟัน (eyelet)ชิ้น300
2.32 จัดฟันแบบ Gold 24K BracesCase49,000
     2.32.1 ติดเครื่องมือจัดฟันบน หรือ ล่างarch5,000
     2.32.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน 26 ครั้งvisit1,500

3. งานหัตถการ

3.1 อุดฟันชั่วคราวซี่400
3.2 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Composite Resin )
     3.2.1 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ( Class I )ซี่500
     3.2.2 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ( Class II, III )ซี่1,000
     3.2.3 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ( Class II, IV )ซี่1,500
     3.2.4 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้านซี่2,000
     3.2.5 อุดคอฟันสึก ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Class V )ซี่700
     3.2.6 อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันซี่2,000
3.3 อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ ( Amalgam )
     3.3.1 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgamซี่500
     3.3.2 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้านซี่1,000
     3.3.3 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 3 ด้าน ขึ้นไปซี่1,500
3.4 เพิ่ม Dycal ในกรณีฟันผุลึกจนใกล้ทะลุโพรงประสาทฟันซี่100
3.5 ใส่ยาชาร่วมกับการอุดฟันCase100
3.6 ตัดเหงือกร่วมกับการอุดฟัน โดยไม่กรอกระดูกซี่1,000-2,000

4. ศัลยกรรมช่องปาก

4.1 ถอนฟันน้ำนมซี่400
4.2 ถอนฟันแท้ : ฟันหน้าตัด / ฟันเขี้ยว / ฟันกรามน้อยซี่500
4.3 ถอนฟันแท้ : ฟันกรามใหญ่ซี่700
4.4 ถอนฟันอย่างยาก ( กรอแบ่งรากฟัน ,ไม่เหลือส่วนตัวฟันให้คีมจับ )ซี่1,000
4.5 ผ่าฟันคุดโดยไม่กรอแบ่งกระดูกและฟันซี่1,500
4.6 ผ่าฟันคุดโดยกรอกระดูกและฟันซี่2,500
4.7 ผ่าฟันคุดอย่างยาก หรือ ผ่าฟันฝัง โดยกรอกระดูกและฟันซี่3,500 – 4,500
4.8 Frenectomyarch3,500-4,000
4.9 ผ่าตัด กรอแต่งปุ่มกระดูกในช่องปากarch4,500
4.10 เย็บแผลด้วยไหมละลายตำแหน่ง250
4.11 ตัดไหม / ล้างแผลCase100

5. งานปริทันต์

5.1 ขูดหินน้ำลาย ( Mild Calculus Deposits )Case900
5.2 ขูดหินน้ำลาย ( Moderate Calculus Deposits )Case1,100
5.3 ขูดหินน้ำลาย ( Heavy Calculus Deposits )Case1,300
5.4 เกลารากฟัน / Curettageซี่250 - 500
5.5 ขูดหินน้ำลายสำหรับคนไข้จัดฟันกับทางคลินิกCase800
5.6 AIR FLOW ขจัดคราบ ชา กาแฟCase1,000
5.7 ศัลยกรรมตัดเหงือกโดยไม่กรอกระดูก ( Electrosurgery )ซี่1,000-2,000
5.8 ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟัน : ฟันหน้า ( Crown Lengthening )ซี่4,500
5.9 ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟัน : ฟันหลัง ( Crown Lengthening )ซี่5,000
5.10 ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก และ กระดูก เพื่อเพิ่มความสวยงามarch10,000
แก้ไขภาวะยิ้มเห็นเหงือก ( Esthetic Crown Lengthening )
5.11 ศัลยกรรมปลูกเหงือก ปิดเหงือกร่น เพิ่มความแข็งแรงของเหงือกยึดตำแหน่ง7,000
( Free Soft Tissue Graft / Connective Tissue Graft )

6. เอนโดดอนต์บำบัด

6.1 Emergency Pulp Treatmentซี่1,000
6.2 รักษาคลองรากฟัน : ฟันหน้าซี่4,000 -6,000
6.3 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย 1 คลองรากซี่5,500-6,500
6.4 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย 2 คลองราก ขึ้นไปซี่6,500-7,500
6.5 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามใหญ่ซี่7,500 -12,000
6.7 รักษาคลองรากฟันซ้ำ มีค่ารักษาเพิ่มซี่2,000
หมายเหตุ : ค่าบริการไม่รวมค่าอุดฟันถาวรหลังการรักษารากฟัน

7. งานทันตกรรมประดิษฐ์

7.1 ฟันเทียมทั้งปากฐานอคริลิกarch10,000 – 15,000
7.2 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) ใส่ฟัน 1 ซี่ชิ้น3,000
7.3 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) เพิ่มฟันซี่ละซี่500
7.4 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ( RPD )ชิ้น7,000
7.5 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ( RPD ) เพิ่มฟันซี่ละซี่500
7.6 ฟันเทียมแบบยืดหยุ่น ( Flexible Denture )ชิ้น6,000
7.7 Reline เสริมฐานฟันเทียมชิ้น1,000
7.8 Rebase เปลี่ยนฐานฟันเทียมชิ้น3,000
7.9 ซ่อมฟันปลอม ( ไม่รวมซี่ฟันปลอมซี่ละ 300 )ชิ้น600
7.10 ปักเดือย : ฟันหน้า ( Post & Core )ซี่4,000
7.11 ปักเดือย : ฟันหลัง ( Post & Core )ซี่6,000
7.12 ก่อแกนฟัน ( Core build-up )ซี่1,500
7.13 Full metal crown : Non-preciousซี่8,000
7.14 Full metal crown : Semi-preciousซี่15,000
7.15 Full metal crown : Palladiumซี่12,000
7.16 Full metal crown : High-preciousซี่18,000-20,000
7.17 PFM Crown : Non-preciousซี่8,000
7.18 PFM Crown : Semi-preciousซี่15,000
7.19 PFM Crown : Palladiumซี่12,000
7.20 PFM Crown : High-preciousซี่18,000
7.21 All Ceramic Crown : Empress , E-maxซี่13,000-15,000
7.22 All Ceramic Crown : Procera , Zirconiaซี่15,000-17,000
7.23 Inlay – Onlay : Empressซี่10,000
7.23 สะพานฟัน ( Bridge )Unit8,000-12,000
7.24 รื้อครอบฟัน สะพานฟัน Post & Coreซี่1,000
7.25 ใส่ครอบฟันชั่วคราว Acrylic resinซี่2,000
7.26 ใส่ครอบฟันชั่วคราว Adoro , Ceramageซี่6,000-8,000
7.27 ยึดครอบฟันชั่วคราว ( คนไข้นอก )ซี่600
7.28 ยึดครอบฟันถาวร ( คนไข้นอก )ซี่1,200
7.29 Composite Veneerซี่2,500
7.30 Ceramic Veneerซี่9,000-12,000
7.31 รากฟันเทียม ( Implant )ซี่45,000
7.32 ศัลยกรรมปลูกกระดูก ร่วมกับ การทำรากเทียม ( Bone Graft )ตำแหน่ง15,000

8. ทันตกรรมบดเคี้ยว

8.1 Soft Splintชิ้น2,500
8.2 Hard Splintชิ้น3,500

9. ทันตกรรมสำหรับเด็ก

9.1 เคลือบฟลูออไรด์ครั้ง300
9.2 ขูดหินปูน ขัดฟันครั้ง500
9.3 เคลือบหลุมร่องฟันซี่300
9.4 PRRซี่500

10. miscellaneous

10.1 ฟอกสีฟันในคลินิก Cool lightครั้ง3,999
10.2 ฟอกสีฟันในคลินิก Zoomครั้ง7,500
10.3 ฟอกสีฟัน Home bleaching รวมถาดฟอกสีฟัน ( น้ำยา 3 หลอด )ครั้ง5,000
10.4 น้ำยาฟอกสีฟัน Home bleachingหลอด1,000
10.5 ถาดฟอกสีฟัน บน- ล่างCase2,000
10.6 ถาดฟอกสีฟัน บน หรือ ล่างarch1,500
10.7 ครอบฟันขาว Giko Smile บน หรือ ล่างชิ้น12,000
10.8 ครอบฟันขาว Giko Smile บน - ล่างCase20,000
10.9 เครื่องมือใส่บรรเทาอาการนอนกรนCase15,000
10.10 อุปกรณ์จัดฟันแบบพิเศษ เช่น posterior raise bite, twin blockชิ้น5,000
в контактоеgame guardian no rootprodvijenie.xyzкак приготовить стейкипро китайnyikasВадим Логофет сынлонгриды