ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันมีด้วยกัน  2 ประเภท คือ

  1. การฟอกสีฟันเองที่บ้าน (Home Bleaching) คือ การที่ทันตแทพย์จะให้น้ำยาฟอกสีฟันกลับไปฟอกสีฟันเองที่บ้าน แต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์ เป็นระยะๆ โดยจะมีการพิมพ์ปาก เพื่อทำถาดฟอกสีฟันให้คนไข้แต่ละรายเพื่อใช้สำหรับใส่น้ำยา ถาดฟอกสีฟันจะแนบพอดีกับตัวฟันและเหงือก และมีที่ว่างสำหรับใส่เจลฟอกสีฟัน โดยต้องใส่ทิ้งไว้ตลอดคืน ประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยทั่วไปในระหว่างการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะนัดกลับมาอีกครั้งภายใน 1-2 สัปดาห์
  2. การฟอกสีฟันในคลินิก (In- Office Bleaching)คือ การฟอกสีฟันที่ทำในคลินิกโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลาในการทำประมาณ 1 ชั่วโม

สำหรับการฟอกสีฟันในคลินิก  Like Dental Clinic ของเรามีให้ท่านเลือก 2 แบรนด์ ได้แก่ การฟอกสีฟันแบบ Zoom จาก USA   และ การฟอกสีฟัน Cool light  แบรนด์ Pola จากออสเตรเลีย

слежка за женой через телефонwedding dress petitepersonal budget management appвзломать вк через телефонфотошторы купить в украинеинтермодальные перевозкиzyltrcvfhrtngrow instagram